بسته حمايتي دي ماه كي واريز مي شود؟ زمان واريز بسته حمايتي بيمه شدگان تامين اجتماعي

بسته حمايتي دي ماه كي واريز مي شود؟ زمان واريز بسته حمايتي بيمه شدگان تامين اجتماعي

 • بسته حمايتي دي ماه كي واريز مي شود؟ زمان واريز بسته حمايتي بيمه شدگان تامين اجتماعي

  طبق اخرين اخبار دلنا – معاون اداري ـ مالي سازمان تامين اجتماعي از پرداخت نخستين بسته حمايتي به بيمه شدگان تامين اجتماعي خبر داد.

  رحيم اردلان با بيان اين كه كل رقم پرداختي دولت به سازمان تامين اجتماعي براي اولين دوره بسته حمايتي به بيمه شدگان اين سازمان ۱۴۵۰ ميليارد تومان است گفت: اين بسته حمايتي به ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار نفر از بيمه شدگان تامين اجتماعي كه درآمد زير ۳ ميليون تومان دارند، پرداخت مي‌شود.

  زمان واريز بسته حمايتي دي 97

  زمان واريز بسته حمايتي دي ۹۷

  بسته هاي حمايتي حداكثر تا فردا ۳۰ دي ۹۷ به حساب بيمه شدگان واريز مي‌شود

  وي با بيان اين كه اين افراد از طريق ديتاي سازمان تامين اجتماعي شناسايي شده‌اند اظهار كرد: اين اطلاعات در اختيار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته و تاييد شده است. رقم اين بسته‌هاي حمايتي در حال حاضر به حساب تامين اجتماعي واريز شده و از امروز به حساب بيمه شدگان تامين اجتماعي واريز مي‌شود.

  معاون اداري و مالي تامين اجتماعي در ادامه تصريح كرد: در صورتي كه تراكنش‌هاي مالي بانك مركزي اجازه دهد، تمام بسته‌هاي حمايتي امروز به حساب بيمه شدگان واريز مي‌شود و در صورتي كه تراكنش‌هاي مالي اين اجازه را ندهد تا حداكثر فردا اين بسـته حمايتي به حساب بيمه شدگان تامين اجتماعي واريز خواهد شد.

  اردلان با بيان اين كه افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي بين يك تا ۷ ميليون تومان دريافتي دارند افزود: بسـته حمايتي مذكور تنها در اختيار بيمه شدگاني قرار مي گيرد كه زير سه ميليون تومان درآمد دارند. تمام اسامي اين افراد به سازمان هدفمندي يارانه ها اعلام شده است.

  بررسي صلاحيت بيمه شدگان آزاد واختياري سازمان تامين اجتماعي براي دريافت سبد، از سوي سازمان هدفمندي

  وي در مورد بيمه شدگان آزاد واختياري سازمان تامين اجتماعي نيز توضيح داد: شمول اين افراد براي دريافت بسـته حمايتي از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها بررسي مي‌شود. بعضي از صاحبان مشاغل آزاد واختياري، كارفرما يا صاحب كسب وكار جداگانه اي هستند و ممكن است از رديف دريافت كنندگان بسته حمايتي حذف شوند. رنج حقوقي اين افراد متغيير است واحتمال حذف آنها وجود دارد.

  فعال شدن سامانه #۴*۴* از روز دوشنبه براي كسب اطلاع از دليل عدم دريافت بسته حمايتي

  معاون اداري مالي سازمان تامين اجتماعي در ادامه از فعال شدن سامانه #۴*۴* از روز دوشنبه براي كسب اطلاع از دليل عدم دريافت بسـته حمايتي از سوي بيمه شدگان خبر داد و گفت: افراد تحت پوشش با استفاده از اين سامانه مي‌تواند متوجه شوند چرا بسته حمايتي را دريافت نكردند.

  افرادي كه از اول فروردين تا مهر ۹۷ حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخت كرده‌اند، مشمول بـسته حمايتي مي شوند.

  بسته‌ها به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود

  اردلان با بيان اين كه كليه افرادي كه از تاريخ اول فروردين تا مهر ۹۷ حق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كرده‌اند، مشمول اين بسته حمايتي مي شوند افزود: به اين ترتيب اگر فردي بعد از مهر ماه جز مشمولان بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته باشد، مشمول دريافت بسته نخواهد شد. همچنين در صورتي كه طي اين مدت ۷ ماهه براي مدتي خللي در پرداخت بيمه اين افراد ايجاد شده باشد، مشكلي در دريافت بسـته حمايتي نخواهد داشت.

  رقم واريزي بنابر بعد خانوار متفاوت است

  وي با اشاره به اين كه اين بسته حمايتي مانند يارانه به حساب سرپرست خانوار واريز مي‌شود اظهار كرد: اين بـسته حمايتي براي خانوارهاي يك نفره يك ميليون ريال، دو نفره يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، سه نفره دو ميليون ريال، چهار نفره دو ميليون و ۵۰۰ هزار ريال و پنج نفره به بالا سه ميليون ريال است.

  دريافت كنندگان بيمه‌بيكاري هم مشمول سبد حمايتي مي‌شوند

  به گفته وي، افرادي كه حق بيمه بيكاري از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌كند نيز مشمول دريافت بسته حمايتي مي شوند. همچنين در خانواده‌هايي كه سه نفر مشمول بسـته حمايتي باشند، يا بازنشسته، تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد و … باشند نيز تنها مشمول دريافت “يك” بسـته حمايتي خواهند بود. بسته حمايتي مذكور مانند يارانه‌ها قابل برداشت است و خانواده‌ها مي‌توانند هرچه تمايل داشتند با آن تهيه كنند.

  اردلان با بيان اين كه سامانه ۱۴۲۰ نيز آماده پاسخ به سوالات بيمه شدگان تامين اجتماعي است اظهار كرد: سامانه‌هاي مذكور صرفا براي اطلاع از دليل عدم دريافت بسته حمايتي است و امكان پيگيري براي دريافت مجدد بسته از اين طريق وجود ندارد. همچنين زمان توزيع زمان بعدي بسته‌هاي حمايتي منوط به اعلام دولت است و هنوز مشخص نيست.

 منبع : سايت تفريحي


برچسب:

[ 1397/11/16  ] [ 23 ] [ بازدید: <~PostViwe~> ] [ namardanehn ]

[ ]

[ ]